Robbert Muuse

Lees hier het artikel van Place de l'Opéra (24/08/2019), door François van den Anker:

www.operamagazine.nl

2011 - Liedinterpretatiecursus


MASTERCLASSES &
INTERPRETATIECURSUSSEN

door

bariton Robbert Muuse & pianiste Micha van Weers

 

Zomercursus 15-21 augustus 2020

Stilte en Spektakel

Een liedcursus voor zangers en pianisten in de Franse Morvan.

De Kamergalerie | Préporché (Morvan, Bourgogne),
Le Bourg, 58360 Préporché, Frankrijk
www.dekamergalerie.nl

Download flyer:

Docenten: Robbert Muuse, zangMicha van Weers, piano.


Aanmelden kan tot 15 mei 2020.
Stuur hiervoor een e-mail aan: info@de kamergalerie.nl
Er is plaats voor max. 6 gevorderde zangers en pianisten.
U kunt zich aanmelden als duo, of individueel: bij individuele aanmelding wordt een verdeling onder de aanwezige pianisten gemaakt.
Er zal een auditie plaatsvinden.

 

Programma:
‘Stilte en Spektakel’, verstilling en beweging, eenzaamheid en overmoed; dat dynamische contrast zoeken we in de inhoud van de liederen in deze cursusweek, gericht op samenspel.
Wat vraagt een sensationeel lied, of juist een lied vol sereniteit van je houding en instelling (techniek)? Hoe vind je jouw interpretatie en expressie van een lied, en wat vraagt dat van jullie als duo?

Er wordt gewerkt aan:
- Interpretatie en expressie
- Samenspel tussen pianist, zanger(es) en publiek
- Technische aspecten

Repertoire:

- 5 Liederen – waaronder tenminste 2 verschillende talen.
In de selectie moet het volgende herkenbaar zijn:

  • karakteristieke tegenstelling tussen verstilling en commotie,
  • max. 2 liederen mogen uit eenzelfde liedgroep of cyclus komen.

- voorstel voor 1 duet en 1 ensemble uit het liedgenre.

Een onderling verband tussen de liederen, bijv. door een thema of een ontwikkeling, is een meerwaarde, maar is niet verplicht.
Het repertoire wordt in overleg met de docenten bepaald.
Bij individuele aanmelding wordt het repertoire verdeeld over de aanwezige pianisten.